Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Budżetowy

O INSTYTUCJI

Gminny Zakład Budżetowy jest jednostką organizacyjną Gminy Lanckorona, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, a obejmujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególności:

 1. Utrzymanie czystości na terenie gminy Lanckorona,
 2. Budowa i utrzymanie terenów zielonych,
 3. Utrzymanie sieci deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 4. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Lanckoronie, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalnię, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
 5. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców,
 6. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych, sieci  wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
 7. Prowadzenie ewidencji instalacji wodno-kanalizacyjnej a także wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ich odbiór i zawieranie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków,
 8. Wykonawstwo  inwestycji i remontów sieci i  instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 9. Budowa, remonty i  konserwacja dróg publicznych, placów, chodników,
 10. Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych gminy,
 11. Prowadzenie szaletów publicznych,
 12. Świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
 13. Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych  dla bezrobotnych,
 14. Nadzorowanie i prowadzenie rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Lanckoronie,
 15. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 16. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Wójta w ramach bieżącej obsługi Zamawiającego,

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług  na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.


Statut Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie


Sprawozdanie z działalności za 2015 r.


Uchwała Rady Gminy Lanckorona z dn. 23 marca 2016 r.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pogoda

Imieniny